Apie SSG

Biržų „Aušros“ vidurinė mokykla 2014 m. lapkričio 24 d. pripažinta sveikatą stiprinančia mokykla. Mokyklos sveikatos stiprinimui organizuoti sudaryta darbo grupė (SSG).

 • Vadovė – Jovita Drevinskienė, direktoriaus pavaduotoja ugdymui
 • Programos koordinatorė – Asta Kregždienė, socialinė pedagogė
 • Nariai: Laima Kėželienė, kūno kultūros mokytoja
 • Dalė Laumienė, visuomenės sveikatos priežiūros specialistė
 • Rima Mitrochinienė, etikos mokytoja
 • Gražina Trečiokienė, pradinių klasių mokytoja

Darbo grupė parengė sveikatos stiprinimo programą  “Sveikame kūne – sveika siela”.

Programos tikslasformuoti bendruomenės sveikos gyvensenos įgūdžius, stiprinti mokinių sveikatą, kurti sveikatai palankią aplinką, padedančią tenkinti socialinius, pažintinius, fizinio aktyvumo, saugumo poreikius.

Programos uždaviniai:

 • plėtoti sveikatos stiprinimo procesus mokykloje.
 • kurti ir puoselėti gerus bendruomenės narių tarpusavio santykius.
 • vykdyti mokyklos išorės ir vidinės aplinkos priežiūros darbus, formuoti sveikos mitybos įpročius.
 • didinti pedagogų vaidmenį, formuojant sveikos gyvensenos įpročius mokiniams;
 • įtraukti mokinių tėvus (globėjus) į sveikatos stiprinimo veiklą mokykloje;
 • plėtoti sveikatos ugdymo procesus mokykloje.
 • dalintis sveikatos stiprinimo veiklos gerąja patirtimi mokyklos bendruomenėje ir už jos ribų.