Apie SSG

Biržų „Aušros“ vidurinė mokykla 2014 m. lapkričio 24 d. pripažinta sveikatą stiprinančia mokykla. Mokyklos sveikatos stiprinimui organizuoti sudaryta darbo grupė (SSG).

Informuojame, kad 2019 m. balandžio 30 d. Mokyklų pripažinimo sveikatą stiprinančiomis mokyklomis komisija, įvertino mokyklos sveikatos stiprinimo programą ir priėmė sprendimą pratęsti sveikatą stiprinančios mokyklos veiklos pažymėjimą 5 metams.

Mokyklos sveikatos stiprinimo veiklos organizavimo grupė:

 • Jovita Drevinskienė, direktoriaus pavaduotoja ugdymui, vadovė;
 • Rosita Jablonskienė, technologijų mokytoja;
 • Laima Kėželienė, kūno kultūros mokytoja, koordinatorė;
 • Asta Kregždienė, socialinė pedagogė;
 • Rima Mitrochinienė, etikos mokytoja;
 • Gražina Trečiokienė, pradinių klasių mokytoja;
 • Jurgita Skujienė, visuomenės sveikatos priežiūros specialistė.

Darbo grupė parengė sveikatos stiprinimo programą  “Sveikame kūne – sveika siela”.

Programos tikslasformuoti bendruomenės sveikos gyvensenos įgūdžius, stiprinti mokinių sveikatą, kurti sveikatai palankią aplinką, padedančią tenkinti socialinius, pažintinius, fizinio aktyvumo, saugumo poreikius.

Programos uždaviniai:

 • plėtoti sveikatos stiprinimo procesus mokykloje.
 • kurti ir puoselėti gerus bendruomenės narių tarpusavio santykius.
 • vykdyti mokyklos išorės ir vidinės aplinkos priežiūros darbus, formuoti sveikos mitybos įpročius.
 • didinti pedagogų vaidmenį, formuojant sveikos gyvensenos įpročius mokiniams;
 • įtraukti mokinių tėvus (globėjus) į sveikatos stiprinimo veiklą mokykloje;
 • plėtoti sveikatos ugdymo procesus mokykloje.
 • dalintis sveikatos stiprinimo veiklos gerąja patirtimi mokyklos bendruomenėje ir už jos ribų.